Pravidla


Popisek a pravidla místnosti

✰✰ PRO ŽIVÉ I NEMRTVÉ BYTOSTI, KTERÉ MAJÍ CO ŘÍCT ✰✰ 
SEDMERO HX: 1) Vstupuj s respektem, 2) Dodržuj obecná i místní pravidla, 3) Nenarušuj chod místnosti, 4) Nepřeháněj to se smajly, 5) Zdrž se hrubých vulgarit, 6) Nevstupuj s urážlivým, pohoršujícím či napodobujícím nickem 7) Sex a seznamku hledej jinde.... Rozšířená místní pravidla a Blacklist na webu, neznalost pravidel neomlouvá!


Třináctero HX

 1. Hrabě X je otevřeno všem slušným bytostem, jsme svobodná a svobodomyslná místnost. Nepleťte si ovšem tyto pojmy s anarchií.
 2. Jestliže vejdete do Naší, pro vás cizí místnosti, dejte najevo respekt, nebo k nám nechoďte.
 3. Když nás host v naší místnosti bude obtěžovat, naložíme s ním tvrdě a nemilosrdně. Pokrytecké a prapodivně funkční mute využíváme jen zřídka a výjimečně (tapetace).
 4. Na veškeré projevy, které budou jednoznačně jevit známky neadekvátní intlektové a intelektuální úrovně bude nahlíženo jako na narušování obvyklého a zaběhlého chodu místnosti.
 5. Nemá li uživatel co dodat "k věci" v probíhající diskuzi, ať raději mlčí. Též platí nekonečné Archimoudro "Lepší prázdné sklo, než číst srance".
 6. K uživatelům, kteří již v minulosti prokázali své narušování chodu místnosti a jiné nepřijatelné chování (Blacklist HX) bude přistupováno nekompromisně a budou odstraňováni okamžitě po vstupu (včetně jejich všech dalších rozpoznatelných nicků).
 7. Jediným povoleným písmem v místnosti je latinka, to se týká jak textu tak nicku. Neidentifikovatelné nicky nebo uživatelé píšící jiným druhem písma budou odstraněni.
 8. Nejsme seznamka ani pokec. Veřejné výzvy tohoto charakteru si nechte do jiných vhodnějších místností. Pokud bude vaše dožadování se čehokoliv v šeptu jasně odmítnuto, respektujte to a dále bytost neobtěžujte. Při nahlášení (šeptem) takového chování správcům bude s dotyčným naloženo dle závažnosti.
 9. Nepřehánějte to s množstvím a četností smajlů, u Nás platí, že méně je více.
 10. Naše místnost není určena k veřejnému řešení osobních sporů a animozit a už vůbec ne k řešení záležitostí jiných místností, vše toto si vyřešte ve vašich domovských místnostech.
 11. ..
 12. ..
 13. ..

Pravidla CHAT.CZ

 Všichni uživatelé chatu jsou povinni dodržovat platné zákony ČR.

Následující pravidla platí, pokud správce místnosti neurčí jinak. V tom případě musí příslušné změny uvést v popisu místnosti.


Běžní uživatelé:

 • Je zakázáno opakovaně nadávat a urážet, a to i s použitím * nebo urážlivých smajlíků. Za porušení tohoto pravidla je kick (vykopnutí) z místnosti. Za obcházení kicku s jiným nickem je opět kick bez varování.
 • Je zakázáno opakovaně tapetovat textem nebo smajlíky a to více než třemi řádky po sobě. Za porušení tohoto pravidla následuje mute - ztlumení uživatele, jeho texty nejsou vidět. Za obcházení mute s jiným nickem jsou tyto nicky mutovány nebo kickovány bez varování.
 • Je zakázáno inzerovat placené zboží nebo služby. Za porušení tohoto pravidla je kick nebo mute dle uvážení admina. Rovněž je zakázáno dávat odkazy na jiné chaty.
 • Jsou zakázány sexuální výzvy kromě místností k tomu určených, jakož i řeči a autoerotice nebo obtěžování, výzvy na skype a podobně. Za porušení tohoto pravidla je mute nebo kick.
 • Je zakázáno založení vulgáního nicku, nicku napodobujícího jiného uživatele, nebo nicku napodobujícího známou osobnost.
 • Je zakázáno zobrazovat na profilu pornografii.
 • Je zakázáno psát na sklo osobní nebo citlivé údaje druhých osob. Zveřejňovat osobní šept a podobně.
 • Jsou zakázány výzvy k nesnášenlivosti osob, skupin nebo jednotlivců a za porušení tohoto pravidla následuje kick.
 • V případě opakované hádky nebo sporu osobní povahy, která narušuje celkový chod místnosti, uživatele správce vyzve ke klidu. Pokud bude muset, použije funkci mute, nebo kick.
 • Uživatelé jsou povinni řídit se případnými pokyny správce místnosti při vzniknutí sporu.
 • Uživatelé jsou povinni respektovat rozhodnutí správce a případný nesouhlas mohou řešit dle bodu Stížnosti.
 • Důkazní břemeno v případě podezření na špatný výkon správcovské funkce leží vždy na uživateli. - Správce není povinnen dělat si printscreen z každého použití svojí funkce.
 • Správce není povinnen upozornit uživatele na porušení pravidel.


Stálí a dočasní správci:
 • Správce má dohlížet na dodržování pravidel u běžných uživatelů.
 • Správce je povinen zasáhnout při porušení pravidel a to nejprve napomenutím, a poté mute nebo kickem.
 • Správce musí opakované a časté porušování pravidel jedním uživatelem hlásit hlavnímu administrátorovi pro zvážení dalších opatření (ban, zablokování nicku, odebrání karmy).
 • Správce nesmí uživatele mutnout ani kicknout bez důvodu V případě spornosti opatření je nutné udělat screen a tento poslat stálému správci, nebo hlavnímu administrátorovi.
 • V případě, že stálý správce opakovaně mutne, nebo kickne někoho bez důvodu, bude mu tato funkce hlavním administrátorem odebrána (více v sekci stížnosti). V případě, že funkci zneužije dočasný správce, bude mu dle uvážení hlavního administrátora odebrána karma.
 • Tato pravidla platí i při založení dočasné místnosti. Pokud jde o soukromí, lze místnost zamknout.
 • Nastavení filtru pro vstup do místnosti je zcela na uvážení správce místnosti. Správce by měl uživatele předem upozornit, pokud nastavuje filtr.
 • Dočasné správcovství v místnosti je přidělováno stálým správcem, nebo podle výše karmy. Stálý správce v případě, že je přítomen, dohlédne aby dočasným správcem byla zodpovědná osoba, která danou funkci skutečně plní.
 • Správce, který opakovaně neplní své povinnosti a nejedná při porušení pravidel, ale naopak porušování toleruje, ačkoli je v místnosti aktivně přítomen, bude zbaven funkce.


Stížnosti:

 • Stížnosti na jednotlivé uživatele, nebo správce, bude možno uplatňovat u "nadřízeného" správce. Tj. na uživatele u správce místnosti, na správce u Room admina a na něj u franciho.
 • Administrátor nemusí zdůvodňovat svůj postup jinak, než stručně s odkazem na pravidla. - Administrátor nezodpovídá za osobní spory a tapetování administrátorovi do vzkazníku se trestá banem.
 • Při opakovaném prokázaném porušení pravidel (3x a dost) bude administrátorem použit ban bez předchozího upozornění.

Oblíbené příspěvky