Odebrání Čestného členství Archivářce

Z rozhodnutí HX-Týmu, které bylo jednomyslné, se dnešním dnem 23. 12. 2017 odebírá Čestné členství Archivářce. Odůvodnění: Závažné poškozování dobrého jména Hraběte X a záměrné vyvolávání rozbrojů s cílem rozložit integritu členů HX-Týmu.

HX-Tým

Komentáře

Oblíbené příspěvky